Zwykłe naczynia szklane, kształtem zbliżone do przedstawionego na daw­nej rycinie, w przekroju okrągłe, pozostaną nadal najprostszymi akwariami, w których wprawdzie nie najlepiej można obserwować podopiecznych (gdyż wypukłe ściany zniekształcają ich kształty), ale które mają tę zaletę, że są względnie tanie, a także stosunkowo łatwo można je uzyskać nawet na wsi.
Słoje szklane mogą zresztą znaleźć bardzo dobre zastosowanie jako jeden z elementów tzw. zaplecza hodowlanego dla niektórych ryb, np. chorych lub też izolowanych z jakichkolwiek innych przyczyn, czy wreszcie dla hodowli roślin wodnych akwarystyka ryby. Jeśli decydujemy się już na trzymanie ryb czy też innych zwierząt wodnych w słojach, należy wybierać naczynie możliwie dużych rozmiarów, w miarę możności z grubego szkła i o stosunkowo dużym otworze umożliwiającym manipulację wewnątrz.Lepiej nadają się do tych celów szklane zbiorniki w kształcie prostopadło­ścianów, używane np. na akumulatory lub ogniwa, a także dla celów muzeal­nych na preparaty mokre lub suche. Ich wadą są stosunkowo małe rozmiary oraz mała przejrzystość ścian, zwykle nie idealnie równych.

Comments are closed.