Pragnę zaplanować baniaku o objętości mniej więcej 112 litrów, i akwariowe ryby w akwarium reflektował bym trzymać takie jak np. złote rybki akwariowe danio pręgowane.

Toteż były domniemania startowe albowiem co się okazało, jak to se drobiazgowo przemyślałem. Znaczący kłopot złote akwariowe ryby, nie klasyfkują się ze powodu na temperaturę ich istnienia dodatkowo na ich kolosalne rozmiary. Sąsiednią myślą jest to iż, potwornie ryją w dnie baniaku sądzę iż one są poprawne jedynie do oczka wodnego.

A wielkopłetwy to śliczne akwariowe ryby, świetnie umaszczone ze pięknymi płetwami, z przykrością stwierdzam są bardzo wojownicze w podejściu do różnych rybek w zbiorniku, dlatego z miejsca nie klasyfkują się. Co dotyczy zbrojnika to mierny z nich pożytek, acz dojrzałe samce niezwykle przystojnie eksponują się ze swym porożem,
le z przykrością muszę stwierdzić glonów te dojrzałe rybki nie szamają, kolejną kwestią jest to, że są to akwariowe ryby czynne nocą, skutkiem tego sporadycznie jak idzie je obserwować. W sumie być może jakiegoś nabędę.

A kirysy są nadzwyczaj odpowiednie, przydają się nadzwyczaj w baniaku. I także są niezwykle sympatyczne i wcale nie kolidują. Dowiedziałem się o przypadkach iż umieją dosłownie wcinać z ręki, i w ogóle się nie boją. O ile będę posiadał więcej funduszy zakupię pandę, bowiem są nadzwyczaj śliczne, a jeśli nie to spiżowe, przypuszczalnie formę weloniastą, też są nadzwyczaj śliczne i nie są takie kosztowne,
a do tego sporadycznie napotykane ryby akwariowe.  


Comments are closed.